15 March 2011

Creativity is allowing yourself to make mistakes

"Creativity is allowing yourself to make mistakes. 
Art is knowing which ones to keep."
"Luovuus on sitä, että antaa itsensä tehdä virheitä. 
Taide on sitä, että tietää mitkä virheet säilyttää."
                                                                                                          
                                                                                           Scott Adams

1 comment:

Russ aka Grampy said...

That was very well said.