28 May 2013

Imagination - Mielikuvitus

Imagination grows by exercise, and contrary to common belief, is more powerful in the mature than in the young.
Mielikuvitus kasvaa harjoittelemalla, ja vastoin yleistä luuloa se on voimakkaampi aikuisilla kuin nuorilla.
W. Somerset Maugham

More quotes here

1 comment:

Kikka said...

I agree!
Olen samaa mieltä!