30 April 2009

Luovuus - Creativity

"Creativity is a type of learning process
where the teacher and pupil are located in the same individual."

"Luovuus on eräänlainen oppimisprosessi,
jossa opettaja ja oppilas ovat samassa yksilössä."


Arthur Koestler

No comments: